Terry Starr (Tsimshian)

terry starr
Tsimshian

"Aunque diferimos, todos seguimos conectados".